چشم انتظار
جزیره خضراء
نظر سنجی
لطفا نظربدید


 

 

 

نقش زن قبل از تاریخ اسلام
** دلاور زنان ایران باستان **


مردان ایران باستان بانوان خود را احترام بسیار می گذاشتند و در تمامی امور با آنها مشورت میکردند و برای ایده و عقیده آنها احترام بسزایی قائل بودند.

در ایران باستان اهمیت بســـیاری به مقام زن و مرد داده شده است . زن را بانوی خانه - مون پثنی - می نامیده اند و مرد را - مون بد - یا مدیر خانه می نامیده اند. در نسخه های دینی ایران باســــــتان زنان شوهردار از اجرای مراسم دینی معاف بودند . زیرا تشکیل خانواده و پرورش یک جامعه نیک کردار که یکی از ارکان آن تربیت مادر است بزرگترین عمل نیک در کارنامه زنان ثبت می شده است.

** در زیر نمونه هایی از زنان پر افتخار ایران باستان آماده است :

یوتاب :

سردار زن ایرانی که خواهر آریوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشــــــاهی داریوش سوم بوده است. وی در نبرد با اسکندر گجــستک همراه آریوبرزن فرماندهی بخشی از ارتش را بر عهده داشته است او در کوهـهای بختیاری راه را بر اسکندر بست . ولی یک ایرانی راه را به اسکندر نشان داد و او از مسیر دیگری به ایران هجوم آورد. با این حال هم آریوبرزن و هم یوتاب درراه میهن کشته شدند و نامی جاویدان از خود بر جای گذاشتند.


دریاسالار بانو ارتمیز :

نخستین و تنها بانوی دریاسالار جهان تا به امروز . او به سال 480 پیــش از میلاد به مقام دریاسالاری ارتش شاهنشاهی خــشایارشاه رسید و در نبرد ایران و یونان ارتش شاهنشاهی ایران را از مرزهای دریایی هدایت میکرد .
تاریخ نویسان یونان او را در زیبایی برجستگی و متانت سرآمد تمامی زنان آن روزگار نامیده اند.

آتوسا :

ملکه بیش از 28 کشور آسیایی در زمان امپراتوری داریـــــــــــوش بزرگ . هرودت پدر تاریخ از وی به نام شهبانوی داریـــــوش بزرگ یاد کرده است و آتوسا را چندین بار در لشکر کشی های داریوش یاور فکری و روحی داریوش بزرگ دانسته است.

آرتادخت :

وزیر خزانه داری و امور مالی دولت ایران در زمان شاهنشاهی اردوان چهارم اشکانی. به گفته کتاب اشکانیان اثر دیاکونوف روســــی خاور شناس بزرگ او مالیات ها را سامان بخشید و در اداره امور مالی کوچکتـــــرین خطایی مرتکب نشد و اقتصاد امپراتوری پارتیان را رونق بخشید.

ازرمی دخت :

شاهنشاه زن ایرانی در سال 631 میلادی . او دختر خـــــــــسروپرویز پس از " گشناسب بنده " بر چندین کشور آسیایی پادشاهی کرد.

آذرناهید :

ملکه ملکه های امپراتوری ایران در زمان شاهنـــــــشاهی شاپور یکم بنیانگزارسلسله ساسانی. نام این ملکه بزرگ و اقتدارات دولتی او در قلمرو ایــــران درکتیبه های کعبه زرتشت در استان فارس بارها آمده است و او را ستایـش کرده است.

پرین :

بانوی دانشمند ایرانی . او دختر کی قباد بود که در سال 924 قبل از مــیلاد هزاران برگ از نسخه های اوستا را به زبان پهلوی برای آیندگان از گوشه و کنار ممالک آریایی گردآوری نمود و یکبار کامل آن را نوشت و نامش در تاریخ ایران زمین برای همیشه ثبت گردیده است.

فرخ رو :

نام او به عنوان نخستین بانوی وزیر در تاریـــــخ ایران ثبت شده است وی از طبقه عام کشوری به مقام وزیری امپراتوری ایران رسید.

گردافرید :

یکی از پهلوانان سرزمین ایران. تاریخ از او به عنوان دختر کژدهم یاد میــکند با لباسی مردانه با سهراب زورآزمایی کرد . فردوسی بزرگ از او به عـــنوان زنی جنگجو و دلاور سرزمین پاکان یاد میکند.

آریاتس :

یکی از سرداران مبارز و دلیر هخامنشیان در سالهای پیش از میلاد. مورخــین یونانی در چندین جا نامی از وی به میان آورده اند.

هلاله :

پادشاه زن ایرانی که به گفته کتاب دینی و تاریخی ( 391 یشتا 274+1 یشتا 2 ) در زمان کیانیان بر اریکه شاهنشاهی ایران نشست . از او به عنوان هفتـــمین پادشاه کیانی یاد شده است که نامش را " همای چهر آزاد" نیز گفته اند
طبقه بندی: دانستنیها،
برچسب ها: تاریخ،
[ چهارشنبه 4 بهمن 1391 ] [ 10:54 ب.ظ ] [ محمد رضا براتی جاهد ]

آیا میدانستی که زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمیتواند هیچ صدایی از خود در آورد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که موشهای صحرایی چنان سریع تكثیر پیدا میكنند ،كه در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قادرند یك میلیون فرزند داشته باشند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که سیاره اورانوس پانزده قمر « ماه » دارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که زمین از حیث بزرگی پنجمین و از حیث فاصله با خورشید ، سومین سیاره منظومه شمسی است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که کنگوکینشاسا همان کشور زئیر میباشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که زهر مار کبری بیشتر بر روی مراکز تنفسی اثر کرده و باعث خفگی صید می‌شود .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که شاهنامه فردوسی ۷۵۰۰۰ بیت دارد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که جنین بعد از هفته هفدهم خواب هم میتواند ببیند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که گربه و سگ هر كدام پنج گروه خونی دارند و انسان چهار گروه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که روباهها همه چیز را خاكستری میبینند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که اسبها در مقابل گاز اشك آور مصون اند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که زرافه ایستاده وضع حمل می‌كند و نوزادش از فاصله ۱۸۰ سانتی متری به زمین میافتد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که ۱۳۰۰ كره زمین در سیاره مشتری جای می گیرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی رود دجله به خلیج فارس میریزد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که ۸۵% گیاهان در اقیانوسها رشد میكنند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که اولین تمبر جهان در سال ۱۸۴۰ در انگلستان به چاپ رسید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که سریعترین پرنده شاهین است و میتواند با سرعت ۲۰۰ كیلومتر در ساعت پرواز کند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که اولین اتومبیل را مظفرالدین شاه قاجار وارد ایران كرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که قدرت بینایی جغد ۸۲ برابر قدرت دید انسان است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که در شیلی منطقه ی صحرایی وجود دارد كه هزاران سال است در آن باران نباریده است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیا میدانستی هر ۵۰ ثانیه یک نفر در دنیا به بیماری ایدز مبتلا میشود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که وزن اسكلت انسان بالغ سیزده تا پانزده كیلوگرم است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که خرس قطبی هنگامی كه روی دو پا می‌ایستد حدود سه متر است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی زرافه میتواند با زبانش گوشهایش را تمیز کند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی خرگوش و طوطی تنها حیواناتی هستند كه می‌توانند بدون برگشتن اشیاء پشت سر خود را ببینند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که اگر همه یخهای قطب جنوب آب شود بر سطح آب اقیانوسها هفتاد متر اضافه می شود و در این صورت یک چهارم خشکیهای کره زمین زیر آب میرود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که كبد یا جگر تنها عضو داخلی بدن است كه اگر با عمل جراحی قسمتی از آن برداشته شود دوباره رشد میكند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که میزان انرژی كه خورشید در یك ثانیه تولید میكند ، برای تولید برق مورد نیاز تمام كشورهای جهان به مدت یك میلیون سال كافی است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که در نقوش دیوار نگارهای همدان متعلق به دوازده هزار سال پیش صلیب شکسته نازیها دیده می شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی هر عنكبوت تار ویژه خود را دارد و هیچگاه تارهای آنها به هم شبیه نیستند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که اگر در یك سال هیچ یك از نسلهای یك جفت مگس نر و ماده از بین نروند ، حجم مگسهای متولد شده با حجم كره زمین برابر می شود .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که نظریه دهکده کوچک جهانی مک لوهان توسط ارد بزرگ رد شده است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که رودی در كامبوج شش ماه سال ازشمال به جنوب و شش ماه دیگر سال از جنوب به شمال جریان دارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که طول قد هر انسان سالم برابر هشت وجب دست خود اوست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که سریع ترین عضله بدن انسان زبان است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که شبكه چشم ۱۳۵ میلیون سلول احساس دارد كه مسوولیت گرفتن تصاویر و تشخیص رنگها را بر عهده دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که بدن انسان پنجاه هزار كیلومتر رشته عصبی دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که در برج ایفل دو میلیون و نیم پیچ به كار رفته است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی طول رگهای بدن انسان پانصد و شصت هزار كیلومتر است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که زیباترین مجسمه تاریخ ایران مجسمه برنزی نادر شاه افشار است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که هشت پا با وجود داشتن بدنی بزرگ میتواند از سوراخی به قطر پنج سانتیمترعبور كند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که تنها موجودی كه میتواند به پشت بخوابد انسان است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی چشم سالم انسان میتواند ده میلیون رنگ را مختلف را ببیند و آنها را از یکدیگر تمیز دهد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که فیل بالغ در روز بطور متوسط دویست و بیست كیلوگرم غذا و دویست لیتر آب مصرف میكند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که اگر زنی به كوررنگی مبتلا باشد، فرزندان پسر اوكوررنگ میشوند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی كوههای آلپ در سال حدود یك سانتیمتر بلند میشوند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که همه نوزادان میگو نر متولد می شوند و بعد از چند هفته بخشی از نوزادان به ماده تبدیل می شوند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی وزن كوه یخی متوسط الحجم بیست میلیون تن است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی حس بویایی انسان قادر به دریافت وتشخیص ده هزار بوی متفاوت است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی یك قطره آب دارای یك‌ صد میلیارد اتم است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که تعداد افرادی كه سالانه از نیش زنبور میمیرند بیشتر از كسانی است كه سالانه از نیش مار می میرند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا می دانستی که ایرانیان اولین بار نمایش های همگانی (تئاتر) را اجرا نموده اند و همانها گریم و ساخت نقاب را در ۱۵ هزار سال پیش پایه گذارده اند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که خورشید روزانه معادل صد و بیست و شش هزار میلیارد اسب بخارانرژی به زمین می‌فرستد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که گرده گل هرگز فاسد نمی شود و از محدود مواد طبیعی است که تا زمان نا محدودی باقی می ماند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که حس بویایی خرس تقریبا صد برابر قوی تر از انسان است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که تا قرن پنجم میلادی متوسط عمر مردم اروپا از سی سال فراتر نمی‌رفت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی مغز فیزیكدان نابغه، آلبرت اینشتین پانزده درصد از حجم مغز انسان عادی بزرگتر بود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی تنها چیزی كه در اسید حل نمی‌شود الماس است و فقط خیلی زیاد آن را از بین می‌برد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که هنگام صحبت برای بیا ن هر كلمه هفتاد و دو ماهیچه به كار گرفته می‌شود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که اگر تكثیر باكتری تا بیست و چهار ساعت ادامه یابد ، توده دو تنی از یك باكتری بوجود می آید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی یك میلیون سیاره به اندازه زمین در خورشید جای می گیرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که خرسها موجوداتی چپ دست هستند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که هر یك لیتر بنزین معادل بیســــــــت و سه و نیم تــــــــن گیاهان مدفون شده در قرنها پیش است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که آلباتوس که یک نوع مرغ دریایی ست بلندترین بالها را دارد فاصله دو نوک بالهای او تا دو متر میرسد و درضمن آنها می توانند در حال پرواز بخوابند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی کوه قره قوروم در هند بعد از کوه هیمالیا با تفاضل دویست و سه و هفت متر بلندترین کوه دنیا میباشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی هر ساله حدود پانصد شهاب‌سنگ نسبتا” بزرگ به زمین برخورد می‌كند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی ۱۷ هزار نوع زنبور در جهان شناسایی شده است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که بلندی شترمرغ به دو متر و نیم و وزنش به ۹۰ کیلو میرسد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که لاکپشت در بین جانوران جهان، طولانی ترین عمر را دارد و ممکن است تا۱۵۰سال عمر کند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که باز مهاجر، یا عقاب اردکی، تیز پروازترین پرنده است آنها می تواند دقیقه ای چهار تا هشت کیلومتر پرواز کند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که مرغ زرین بال کوچکترین پرنده است وزن نوع سرخ گلوی بالغ آن کمتر از وزن یک دو ریالی است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که پروانه هرکول استرالیای که فاصله دو نوک بالهای آن در حالت گسترده سی و پنج سانتی متراست، بزرگترین پروانه جهان است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی نیروی نگهدارنده در پاهای عنكبوت که تعداد آنها هشت عدد می باشد، حتی بر روی یك سطح صاف و صیقلی به اندازه ای است كه قادر است وزنی معادل صد و شصت برابر وزن خود را تحمل كند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی کنه که حشره ای ریز است، میتواند یک سال تمام بدون غذا زنده بماند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا می دانستید بیشترین سرعتی كه یك جسم می تواند در اثر سقوط آزاد داشته باشد حدود ۱۲۰ مایل در ساعت است و دیگر از این سرعت تجاوز نمی كند، دلیل این امر اصطکاک هوا میباشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که حداكثر سرعت لاك پشت های غول پیكر چهار و نیم متر در دقیقه است كه خرگوش این فاصله را در كمتر از نیم ثانیه می پیماید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که مساحت سطح کره زمین ۵۱۵ میلیون کیلومتر مربع است دبا مقایسه با مساحت وسعت ایران میتوان نتیجه گرفت که ایران ۳۲/۰ ٪ از سطح زمین را تشکیل میدهد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی پل خواجو در زمان سلاطین صفویه در اصفهان ساخته شده است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی گوش و بینی در تمام طول عمر انسان در حال رشد میباشد و بزرگتر میشود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی نام پایتخت قرقیزستان بیشکک است و مساحت آن از استان کرمان کمتر است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی بیش از صد میلیــــــــارد کهکشان تا به اکنون در جهان شناسایی شده اند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که اسب ماده سی دندان و اسب نر سی و شش دندان دارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که آب دریا بهترین ماسک زیبای پوست است، البته بخاطر منیزیم و املاح معدنی موجود در آب دریا میباشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که بیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب میباشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی کشور بلغارستان از نصف استان کرمان هم کوچکتر است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی اندونزی چهارمین کشور پر جمعیت دنیا بعد از چین و هند و آمریکا می باشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که بزرگترین سوسمارهای جهان رودخانه سرباز در سیستان و بلوچستان ایران است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی ایرانیان ۳ هزار سال پیش با پیل های الکتریکی بزرگ خانه های خود را روشن می کردند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که ایرانها روزانه بطور متوسط حتی نصف استکان هم شیر نــــــمیخورند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که شواهد نشان داده است که انسان از هفتاد هزار سال پیش لباس بر تن می کرده است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که انسانهای امروزی بطور متوسط شش سال از عمرش را تلویزیون نگاه می کند و شش سالش را هم صرف غذا خوردن میکنیم و یک سومش را هم میخوابد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که قدیمی ترین شاهنامه در فلورانس زیر نظر پرفسور “پیر مونته سه “نگهداری می شود .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که دود سیگار موجود در محیط بیشتر از مصرف مواد قندی در پوسیدگی دندانهای کودکان نقش دارد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که پروانه ها، چشم های مرکب دارند که تعداد آنها گاهی به هجده هزار می رسد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که بی رحم ترین حشره دنیــا حشره دعا خوان ماده است.هنگامی که حشـــره ماده از همسرش باردار می شود، به آن نیش می زند و همسر نیمه جان پس از جفتگیری غذای لذیـذی برای حشــــــــره ماده می شود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که ما حتی در روزهای ابری هم در معرض اشعه بنفش خورشید می باشیم ، بین هفتاد تا هشتاد درصد از این نور میتواند به راحتی از ابرها ردّ شوند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که بلندترین بادگیر جهان در یزد به ارتفاع ۳۴ متر قرار دارد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که یک نوع پشه وجود دارد که در ثاتیه هزار بار بال میزند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که نمک از پنج هزار سال پیش در سفره ما انسانها بوده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که خطر بیماری قلبی و سرطان ریه در افراد غیر سیگاری كه در خانه در معرض دود سیگار اطرافیانشان هستند، بیست و پنج درصد بیشتراز دیگران است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که ستارگان ابی داغتر از خورشید و قرمز ها سردتر از آن هستند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که گرم ترین نقطه جهان نقطه ای بنام گندم بریان در کویر لوت ایران با ۷۵ درجه گرما می باشد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که استرس تا ۵ برابر سیستم ایمینی بدن را پایین میآورد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که بزرگترین فیلسوف غرب “فردریش نیچه” می گوید راستگو ترین مردم جهان ایرانیان هستند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستیی که پیشانی انسان مرکز دمای انسان است یعنی اگر شما دمای پیشانیتان را تغییر دهید دمای بدنتان هم به همان انداره تغییر میکند این یکی از دلایلی است که وقتی ما می خواهیم ببینیم که آیا تب داریم یا نه دستمان را روی آن میگذاریم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که اگر روند شیوع سرطان درهمین حد بماند حدود سی و پنج درصد احتمال دارد كه شمادر طول زندگی تان به یكی از انواع سرطان مبتلا شوید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی اگر تمام رگهای خونی را در یك خط بگذاریم تقریبا ۹۷۰۰۰ كیلومتر میشود .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که زیباترین کاریکاتور تاریخ ” یاد” نام دارد و طراح آن ارد بزرگ است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی ایرانیان در ۲۵۰۰ سال پیش در تخت جمشید دارای صفحات پخش موسیقی بوده اند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که قویترین نیروهای دنیا بترتیب عبارتند از : نیروی هسته ای ، الكترو مغناطیس و نیروی جاذبه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که نادرشاه افشار تا بیست و پنج سالگی با مادرش برده و اسیر ازبکان بوده است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا میدانستی که ۱،۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ لیتر آب بروی كره زمین وجود دارد كه این مقدار در چرخه آب در گردش است
طبقه بندی: دانستنیها،
برچسب ها: دانستنیها،
[ شنبه 15 مهر 1391 ] [ 06:18 ب.ظ ] [ محمد رضا براتی جاهد ]
[ جمعه 23 تیر 1391 ] [ 06:18 ب.ظ ] [ محمد رضا براتی جاهد ]

دانستنیهای علمی


ادامه مطلب

طبقه بندی: دانستنیها،
برچسب ها: دانستنیها،
[ چهارشنبه 21 تیر 1391 ] [ 11:45 ب.ظ ] [ محمد رضا براتی جاهد ]

شق القمر 

 


ادامه مطلب

طبقه بندی: دانستنیها،
برچسب ها: عجائب قران،
[ چهارشنبه 10 خرداد 1391 ] [ 07:40 ب.ظ ] [ محمد رضا براتی جاهد ]

درباره وبلاگ

لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

امارگیر حرفه ای سایت

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو